Prosentspillet


Mengdetrening i prosent- og vekstfaktor.

I dette spillet blir tilfeldige elever blir plukket ut til å svare på spørsmål om prosent- og vekstfaktor. De som svarer riktig blir ikke trukket på nytt før alle de andre har svart riktig også.

Hvordan spille? Kan man endre tidsfristen, hvilke tall som plukkes, osv?
Du kan endre på innstillingene før spillet starter. Hvis du går tilbake huskes forrige spill med navn og innstillinger. Du kan da endre det du ønsker og starte på nytt.

Kan jeg ta vare på et spill? Det er så tungvindt å skrive inn alle navnene.
Nettleseren husker navn og innstillinger for siste spill, men du kan også kopiere adressen i adressefeltet etter du har startet spillet.

Kan jeg sende spillet med innstillinger til en annen PC?
Kopier adressen i adressefeltet etter du har startet spillet. Denne adressen kan du sende til kollegaer eller bruke på en annen PC.